สนอ.ชวนปลูกฝัก จัดกิจกรรม "ปลูกผักได้กินดี วิถีพอเพียง"

สนอ.ชวนปลูกฝัก จัดกิจกรรม "ปลูกผักได้กินดี วิถีพอเพียง"

146920450 3902337969824453 444334129330555421 o

(10 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) จัดกิจกรรมปลูกผักขายได้กินดี : วิถีพอเพียง โดยมี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการปลูกและการดูแลแปลงผักในรูปแบบ “เกษตรในเมือง” โดยคณะวิทยากรจากกลุ่มอาสาอันดามัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้แนวทางการปรับตัวในยุควิถีใหม่ ที่ทุกคนจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการผลิตปัจจัยในการดำรงชีวิต มีช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงสามารถถ่ายทอดเทคนิคไปสู่ครอบครัวได้อีกทาง

147709247 3902337133157870 7289270820199343822 o

146471456 3902336496491267 2350731678091589974 o

149356998 3902337599824490 2906652709289841728 o

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู