1

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ คลองบางใหญ่ (ส่วนแยก) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

คลิกชมภาพเพิ่มเติม