S 21487703

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมขอบคุณและแสดงความยินดีกับนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ ณ ลานระเบียงเทศบาลนครภูเก็ต