อธิการบดีราชภัฏ ร่วมเข้าขอพรปีใหม่องค์มนตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานองคมนตรี ชั้น 21 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (อาคารใหม่ สกอ.) ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเข้าขอพรปีใหม่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องใหม่โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 
มอบกระเชาองคมนตร 191226 0026
 
มอบกระเชาองคมนตร 191226 0016
 
มอบกระเชาองคมนตร 191226 0018
 
มอบกระเชาองคมนตร 191226 0008