DSCF6500 2

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษา คณาจารย์ ผู้จัดการทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการให้โอวาทจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ในโอกาสก่อนเดินทางเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 โดยมีนักศึกษาและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 96 คน มี 8 ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ กรีฑา / ปันจักสีลัต / แฮนด์บอล / เพาะกาย / คาราเต้โด / เปตอง / เซปักตะกร้อทีมชาย และฟุตซอลชาย ทั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาทุก ๆ คนพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการแข่งขันให้ได้มากที่สุด และเชื่อว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการแข่งขันในครั้งนี้ในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

DSCF6501 2

DSCF6503 2

DSCF6505 2

DSCF6484 2

DSCF6485 2

DSCF6493 2

DSCF6509 2

DSCF6511 2