IMG 9944

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่21 ภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี

IMG 9950

IMG 9951

IMG 9953

IMG 9956

IMG 9959

IMG 9962

IMG 9963

IMG 9969

IMG 9972