ทรงพระราชทานเพื่อการศึกษา สนอ.จัดพิธีมอบทุนราชประชานุเคราะห์

ทรงพระราชทานเพื่อการศึกษา สนอ.จัดพิธีมอบทุนราชประชานุเคราะห์

ทุนการศึกษาภูเก็ต 11 ม.ค. 2563
 
PRPKRU (12 มกราคม 2564) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี) แก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงรายละเอียดของพิธี ว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักศึกษาที่กำพร้าด้วยเหตุจากครอบครัวประสบสาธารณภัย สำหรับปีการศึกษา 2563 มูลนิธิฯ ได้อนุมัติทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยมีนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 8 ราย รับมอบทุนรายละ 30,000 บาท นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้”
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวถึงพิธีมอบทุนฯ ในครั้งนี้ว่า “ขอให้นักศึกษาทุนฯ ทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ ปฏิบัติหน้าที่และใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา เรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพัฒนาตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ และควรเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่น คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมผ่านกิจกรรมและหลักสูตรการเรียน ตลอดจนขอให้นักศึกษาทุกคนเชื่อมั่นว่า กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะของหน่วยงานสนับสนุนสวัสดิการแก่นักศึกษา จะดำเนินงานจัดหาทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู