แต่งตั้ง นางสาววิมล ลือเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

แต่งตั้ง นางสาววิมล ลือเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับ นางสาววิมล ลือเสียง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
สำเนาของ Blue and White Quotes Instagram Post 3
 
DSC04882 1 1
©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู