สนอ. ซอแรงปรับพื้นที่ ปลูกผักขายได้กินดี : วิถีพอเพียง

สนอ. ซอแรงปรับพื้นที่ ปลูกผักขายได้กินดี : วิถีพอเพียง

597859

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยกองนโยบายแผน กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมซอแรงปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกผักสวนครัวได้แก่ข้าวโพด / มะละกอ / พริก และมะเขือ ในกิจกรรมปลูกผักขายได้กินดี : วิถีพอเพียง

1

79451

79453

79459

597838

597845

597850

597853

597858

597867

597869

597888

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู