สนอ.เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์และนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

สนอ.เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์และนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

#ทุกคำตอบของท่านคือการพัฒนาของเรา เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์และนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญทุกท่านรวมตอบแบบสอบถาม เรื่อง “ การสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการรับรู้และการนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ”มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (กดลิงค์ด้านล่างเพื่อกรอกแบบสอบถาม) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV6S7Ufo-anI46JOp7SaB-s_DKahctPOSWekP5fhs2bezK9w/viewform

qrcode 1

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู