สนอ. หว่านเมล็ดพันธุ์ "ปลูกผัก ขายได้ กินดี วิถีพอเพียง"

สนอ. หว่านเมล็ดพันธุ์ "ปลูกผัก ขายได้ กินดี วิถีพอเพียง"

1

(24 กุมภาพันธ์ 2564) หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง...นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นำทีมบุคลากรจาก กองกลาง / กองนโยบายและแผน / กองพัฒนานักศึกษา / ร่วมด้วย งานอาคารสถานที่และบริการ ลงแปลงเกษตร ในโครงการปลูกผัก ขายได้ กินดี วิถีพอเพียง ซึ่งได้มีการปรับพื้นที่และบำรุงดินไปก่อนหน้านี้ โดยทีมงาน สนอ. ได้ร่วมแรงร่วมใจ ลงเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามกระบวนการห่มดิน โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน รอติดตามความงอกงามของพืชผลโดย สำนักงานอธิการบดี เร็วๆ นี้ 

2

3

4

5

6

DSCF6985

DSCF7002

DSCF7004

DSCF7005

DSCF7012

DSCF7013

DSCF7023

DSCF7031

DSCF7032

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู