PSO PKRU จัดกิจกรรม “องค์กรสร้างสุข” รดน้ำขอพรอธิการบดี

PSO PKRU จัดกิจกรรม “องค์กรสร้างสุข” รดน้ำขอพรอธิการบดี

1

วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด PSO “องค์กรสร้างสุข” ชวนครอบครัว PKRU ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมที่อาคารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2

3

4

5

6

7

8

278088077 138376512042833 8856577982672133636 n

278193509 138376415376176 7790276556610103139 n

278330002 138376822042802 1969920866593104160 n

278357377 138376845376133 832199794630670402 n

278358963 138376918709459 45927162144867662 n

278367036 138376592042825 2063032190246765978 n

278391493 138376772042807 7196489772017898808 n

278385405 138378188709332 3893371516921390648 n
 
278390507 138378235375994 7958658277363495549 n
 
278394650 138377735376044 1137338143425138626 n
 
278397174 138377148709436 3813783574963927427 n
 
278398741 138378368709314 4102901145111275393 n
 
©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู