กองกลาง

กองกลาง

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

งาน กจpng

งานการเงิน บัญชี และรายได้

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ 1

งานบริหารทั่วไปและสารบรรณ

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ 6

งานอาคารสถานที่และบริการ

กองพัฒนานักศึกษา

งานพัสดุและทรัพย์สิน

เพิ่มหัวเรื่องย่อย 1

งานประชาสัมพันธ์

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ 4

งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์

กองพัฒนานักศึกษา 1

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น